ژل و بوتاکس

بایگانی ژل و بوتاکس

تکنیک لب روسی
ژل و بوتاکس

تکنیک لب روسی

تکنیک لب روسی چیست؟ تکنیک لب روسی قبل از هر چیز برای ایجاد ارتفاع و شکل، بلند کردن و حجم سازی در مرکز کار می

بوتاکس پیشانی
ژل و بوتاکس

بوتاکس پیشانی

بوتاکس چیست؟ بوتاکس در ابتدا برای درمان اسپاسم ایجاد شد. محلول موجود در بوتاکس بر انتهای عصب تأثیر می گذارد و از انتقال سیگنال به