واریس

بایگانی واریس

واریس
واریس

واریس پا

درمان ضایعات عروقی اینکه توده عروقی چیست و چگونه شکل می گیرد یک مساله مهم است. تقریبا نیمی از بانوان بالای هجده سال به دنبال